Animal Welfare Projects
																										       Jodipro vzw

Adoptie van een konijn

 

Hier kunt u de konijnen terugvinden die op dit ogenblik in de konijnenopvang van AWP Jodipro verblijven. Al deze opvangertjes zijn op zoek naar een definitief adoptiegezin.

Om het welzijn van onze dieren te verzekeren plaatsen wij onze konijnen uitsluitend onder een adoptiecontract.

 

Voor informatie over konijnenbehoeften, klik hier.

Bekijk de konijnen ter adoptie hier.

Bekijk de adoptieprocedure hier.

Bekijk ons adoptiecontract hier.

 

Afstand doen van uw konijn? Bekijk hier onze afstandsprocedure.

Bekijk hier ons afstandscontract.

 

 

 

 

Konijnen ter adoptie

 

URL: https://www.blimer.com/pets/org/19-animal-welfare-projects-jodipro-vzw/?ref=as

 

Naar boven.

Konijnenbehoeften

 

Konijnen kunnen perfecte huis- en tuindieren zijn. Ze behoren echter ook tot de top van de meest verwaarloosde diersoorten. Denk daarom goed na voor je konijntjes in huis haalt.

 

Onderstaand filmpje van de organisatie Rabbit Welfare (UK) verduidelijkt één en ander. (Engels)

 

 

Adoptieprocedure konijn

 

Heeft een konijn uit ons adoptiehoekje een plaatsje in uw hart veroverd?

 

Weet dan dat wij onze opvangertjes uiteraard alleen willen plaatsen in de beste omstandigheden. Onze konijnen worden daarnaast per twee geplaatst, hetzij als koppel met een ander opvangertje, hetzij samen met een konijn dat u reeds heeft. Hierbij wordt de combinatie gecastreerde ram + (gesteriliseerde) voedster gehanteerd.

 

Als vzw kunnen wij alleen onze werking verderzetten door het vragen van adoptiebijdragen die integraal naar de werking van onze projecten gaan.

De adoptiebijdrage voor een konijntje bedraagt:

Gecastreerde ram: 40 euro

Voedster: 30 euro

Gecastreerde/gesteriliseerde voedster: 60 euro

 

Bent u nog steeds geïnteresseerd? Indien ja, volg dan de hieronder beschreven stappen.

 

Stap 1

 

Lees eerst grondig de volgende brochures met betrekking tot konijnen en hun verzorging:

 

- Verzorging

- Ziekten

 

Bent u bereid om die zorgen op u te nemen en te blijven nemen?

Indien ja, ga naar stap 2.

 

Stap 2

 

Vul het kandidaatstellingsformulier voor adoptie in en mail deze samen met een recente foto van uw konijnenhok naar konijnenopvang@jodipro.be (Let op: de door u opgegeven informatie kan door vzw Jodipro geverifieerd worden via een huisbezoek).

 

Stap 3

 

Vzw Jodipro evalueert uw kandidaatstelling en stelt u zo snel mogelijk op de hoogte van goed- of afkeuring.

 

Stap 4

 

U wordt in contact gebracht met het tijdelijke opvanggezin van het konijn in kwestie, waarmee u een afspraak maakt ter bezichtiging. Indien het opvangkonijn aan uw konijn gekoppeld dient te worden, neemt u hem of haar mee op die afspraak. Zo kan via koppeling nagegaan worden of er daadwerkelijk een match is tussen de twee konijnen.

 

Is er een match en bent u overtuigd van uw wens tot adoptie?

 

Stap 5

 

U ondertekent het adoptiecontract en betaalt de adoptiepremie in cash en gepast geld ter plaatse aan het opvanggezin. Vervolgens kunt u uw nieuwe lieveling mee naar huis nemen.

 

Naar boven.

Afstandsprocedure konijnen

 

Indien u afstand wil doen van uw konijntje(s), stuur ons een mail via konijnenopvang@jodipro.be met zo veel mogelijk info over uw konijntje(s) en uw woonplaats. Geef ook alvast aan of het/de konijntje(s) momenteel binnenshuis of buiten verblijft/verblijven. Wij kijken dan naar welk opvanggezin u uw konijntje(s) kan brengen. Indien er niet meteen een plaatsje in onze opvang vrij is, plaatsen wij uw konijntje(s) desgewenst op de wachtlijst.

 

Vergeet niet dat wij een vrije afstandsbijdrage van minimum €10 per konijn vragen. Deze bijdrage is noodzakelijk opdat wij de kosten van de konijnen- en knaagdierenopvang kunnen blijven dragen.

 

Naar boven.